Χάος

Χάος
19. Sep. 2022
Explicit

Ο Κανόνας των 72 Ωρών

Description

- Τι είναι ο κανόνας 72 ωρών, - Ελεγχόμενο και ΜΗ ελεγχόμενο χάος, - Ταραχές από όχλο, Λεηλασίες επαγγελματιών, βιασμοί, δολοφονίες, πυρκαγιές, - Δυσκολίες Λύκου, ομάδας, που προετοιμάζονται, - Πως συνέρχομαι, σε 10 ημερών χάος... τι γίνεται, - Τελικός στόχος κλειστών πόλεων.